Zorgcoach

Mijn hoofdopdracht als zorgcoach is het in ‘goede’ banen begeleiden van de multidisciplinaire samenwerking. Dit houdt in dat ik steeds de uitdaging zal aangaan, de dialoog tussen enerzijds de teamleden onderling en anderzijds de verschillende teams op gang te brengen en te bevorderen.

Ik geloof dat de communicatie vergemakkelijkt wanneer we vanuit een ontvankelijke houding en de bereidheid de ander te begrijpen de ander tegemoet gaan . Door het stellen van gerichte vragen, door het voor ogen houden van het doel en door te benoemen van datgene wat tot dan toe nog geen taal heeft gehad ga ik de uitdaging aan procesmatig te begeleiden.

Mevr. Christeline Rigtering

Zorgcoach