Geïnformeerde toestemming

PatientConsent 

Uitwisselen medische gegevens in België

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Het is erg belangrijk dat deze mensen die u behandelen, uw medische gegevens met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter en juister behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis en uw eventuele medicatie, allergieën kennen.

Het is wettelijk gezien vereist, dat u uw toestemming geeft om bepaalde medische informatie te delen. Dit kan via de website PatientConsent of via onderstaande link.

U bepaalt samen met uw huisarts welke gegevens gedeeld mogen worden.

Bekijk het filmpje en geef toestemming via de website Patientconsent