Het forfaitair systeem

 

Alle patiënten van het Buurtgezondheidscentrum hebben een overeenkomst met het centrum. Nieuwe patiënten maken die bij een eerste contact. In deze overeenkomst staat dat de patiënt voor huisartsgeneeskunde, kinesitherapie en verpleging in het B.G.C. kosteloos terecht kan. (behoudens 2,5 euro. remgeld per persoon per jaar)

Het B.G.C. krijgt voor elke patiënt waarmee ze een overeenkomst hebben van de ziekenkas een vast bedrag per maand. Dit bedrag is niet afhankelijk van de prestaties.

 Het forfait staat voor solidariteit en trouw:

Solidariteit: Bij de patiënten die zich inschrijven, zijn er die veel medische zorgen nodig hebben en anderen minder. Op deze manier worden mensen die vaak ziek zijn of een klein inkomen hebben gesteund door de inschrijving van de anderen die minder zorgen nodig hebben.

Trouw: Zowel van de patiënt als van de huisarts wordt er meer trouw gevraagd. De patiënt wordt aangemoedigd om eventuele problemen of ontevredenheid te bespreken. De gezondheidsmedewerker van zijn/haar kant krijgt een grotere verantwoordelijkheid in het bewaken van de goede gezondheid van de patiënt.